ZA POKLADEM MESJE IRAMÁJE

Tohle byla prázdninová hra (léto 06), kterou jsem vymyslela pro své syny, neteř a synovce. Děti byly nadšené. Napsala jsem dvě listiny. Jedna byla ve verších:

 

Dnes tíží smutný český lid
úzkost svíravá, kde dřív byl klid.
To snad se Mesje Iramáj
rozhodl ovládnout tento kraj.
Indický čaroděj říká:
„Čechy budou má republika.“

 

Což nenajde se hrdina,
co neodradí ho vidina
nebezpečí a překážek?
Rozumem, odvahou dokážeš
nalézt na konci cesty své
tajemství Iramáje ukryté.

 

Mágovu sílu zlatý pás
ukrývá před světem v tento čas!
Když rozepneš ho, ztratí moc,
Ať už je den, či temná noc.
Poklad Iramájův bude tvůj,
jen si zaříkání pamatuj:
„Iramáji, Iramáji,
ať si vlny s tebou hrají,
ať tě vítr odnese
a rozfouká po lese!“

 

Jen poslední radu ti dám,
Na cestu se nedávej sám!
Čtyři poutníci mají moc,
společně přinést nám pomoc!

 

Druhá listina nebyla ve verších a obsahovala indicie, podle kterých měly děti jít. Napřed jsem si celou trasu prošla a udělala si na papírek poznámky o orientačních bodech kolem trasy. (Tramvajové koleje, jeřabiny, přechod pro chodce, rozestavěný cihlový dům…) Děti musely zapojit svou fantazii, aby rozluštily, co která indicie znamená.

 

Např.: -Železní draci mají sněm. Přejdi stopy železných draků v místě, kde polykají lidi. (tzn.:přejít přes tramvajové koleje v místě zastávky.)
-Zelený skřítek tě poveze na zebře. (přechod pro chodce, zelený panáček na semaforu)
-Sestřička slunce hlídá jeho zář. (slunečnice)
-Lákají tě  zelený, žlutý a modrý obr. Nevšímej si jich. Jejich cesta není pro tebe. (Na odbočce byly popelnice pro tříděný odpad.)
-5 statečných princů zakletých, co Iramáje neporazili, ti mává vrbovím. (5 vrb)

 

To je jen pár příkladů. Indicií bylo víc. Na konci cesty jsem řekla dětem, ať na mě chvilku počkají, že si jen odskočím. Místo toho jsem šla rychle ukrýt „poklad“ do předem vyhlédnuté skrýše. Poklad byl takový zlatý pásek, co mi ležel bez užitku ve skříni a bublifuky. Dělaly krásné duhové bubliny. Na sluníčku opravdu vypadaly jako nějaké kouzlo. Potom jsem se rychle vrátila k dětem. Společně jsme došli na konec, děti řekly kouzlo, rozeply zlatý pás a tím porazily kouzelníka Iramáje. Odměnou jim bylo čarodějovo duhové kouzlo. Zvláštní odměnu jsem vyhlásila pro toho, kdo přijde na to, co znamená Mesje Iramáj. To bylo spíš pro starší děti, protože už umí číst a psát. Tomášek dokonce zkoušel napsat Mesje Iramáj do vyhledávače a najít to na internetu. :o) Tam pochopitelně nic nenašel, když jsem si to vymyslela. Nakonec to ale byl on, kdo na to přišel. Přečetl to pozpátku. :o)

TOPlist